Crowdfunding en subsidie

In 2013 kwam de Dommelbimd in de openbare verkoop. We hebben als buurtbewoners besloten een poging tot aankoop te doen om daarmee het gebied veilig te stellen. Brabants Landschap bleek bereid tot voorfinanciering van ruim drie ton voor een periode van anderhalf jaar. In die periode is door drie initiatieven het geld bijeen gebracht:

  • Dommelbimd certificaat: 300 m2 Dommelbimd voor €1.000
  • aanvraag subsidies bij fondsen
  • online crowdfunding actie

Eind 2015 stond de teller op € 310.000. Daarvoor is het gebied aangekocht, ingericht, is achterstallig onderhoud uitgevoerd en kunnen we het gebied de eerste 10 jaar beheren.

Het geld is voor het grootste deel afkomstig van particulieren en particuliere fondsen. In totaal hebben ruim 350 particulieren financieel bijgedragen in de vorm van aankoop van certificaten en donaties. Daarnaast hebben we van de Minister van LNV en van de Provincie Noord-Brabant (via Landschappen van Allure) twee subsidies ontvangen.

Herkomst geld

  • € 170.000 privaat geld  –  (55%)
  • € 140.000 publiek geld –  (45%)
  • publiek geld

  • privaat geld