Dommelbimd in het kort

De Dommelbimd is een authentiek Dommeldalgebied van 6,5 hectare nabij het centrum van Boxtel, ten zuiden van de Konijnshoolsedreef en het Jacob Roelands Lyceum, tot aan de Dommel en het park van kasteel Stapelen.

Op 24 november 2020 is een stukje natuur (ca. 1 ha), daar waar de Dommel en de Eindhovenseweg elkaar kruisen, aan de Dommelbimd toegevoegd. Een mooi stukje natuur aan de oever van de Dommel bij de entree van Boxtel.

Klik op de afbeeldingen rechts voor een topografische kaart waarop Boxtel aan de Dommel in groter perspectief te zien is. Daarnaast de situering van de Dommelbimd in de gemeente Boxtel, het bestaande én het nieuwe perceel, aangekocht op 24 november 2020.

Topografische kaart Boxtel aan de Dommel
Kaart_Dommelbimd

Waarom de naam Dommelbimd?

Een beemd (Brabants = bimd) is de laagst gelegen grond langs een beek. Vroeger was die zo nat dat die alleen gebruikt kon worden als hooiland. De meeste beemden langs de Dommel zijn verloren gegaan door bebouwing of ontwatering voor de landbouw. De nu nog resterende beemden in Brabant herbergen een schat aan zeldzame natuurwaarden.

Project Dommelbimd uniek

Steeds vaker nemen burgers het initiatief tot het beheer en inrichting van een (natuur-) gebied. Wij deden daar nog een schepje bovenop door de Dommelbimd aan te kopen. Stichting Brabants Landschap tekende voor de voorfinanciering. Uiteindelijk hebben we met 350 certificaathouders en donateurs door middel van crowdfunding voldoende geld bijeen kunnen brengen. Aangevuld met geld uit fondsen en subsidies, is de aankoop daarmee gefinancierd. Met ons initiatief hebben we het behoud van dit natuurgebied in 2015 definitief veilig gesteld. Het burgerinitiatief Dommelbimd kreeg daardoor landelijk bekendheid.

Als ” fase 2″ is in november 2020 is een stuk natuur van ca. 1 ha aan het bestaande perceel toegevoegd. Stichting Dommelbimd heeft de grond aangekocht van het Waterschap de Dommel. De aankoop is gefinancierd uit eigen middelen.

Brochure Dommelbimd 

We hebben de achtergronden van het ontstaan en ontwikkeling van de Dommelbimd samengevat in een mooie, handzame brochure. Klik hier om de brochure te lezen of te downloaden en aan iemand te sturen die ons wil steunen, of zelf geïnteresseerd is om een soortgelijk initiatief te starten als de Dommelbimd.

Filmpje Dommelbimd

Bij de officiële overdracht van de gronden aan de Stichting Dommelbimd in september 2015 is door het Ministerie van Economische Zaken een kort filmpje gemaakt dat uitleg geeft over het burgerinitiatief.

Het burgerinitiatief Dommelbimd werd door de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, bestempeld als een prima voorbeeld van haar motto: “Natuur door, van en voor burgers”. Met hulp van de particuliere natuurbeschermingsorganisatie Brabants Landschap. Burgerparticipatie in optima forma!

Wij hebben het gebied inmiddels verder verfraaid met een hoogstamboomgaard, een poel, vlechtheggen, nieuwe bomen op de dijk en een laarzenpad. Het beheer van het gebied vindt plaats met hulp van een vrijwilligersploeg.