Verrassende fauna

Door de variatie aan landschapstypen biedt de Dommelbimd ruimte voor veel verschillende dieren.

Vlinders en libellen

De meest karakteristieke libel van de Dommelbimd is de blauwglanzende weidebeekjuffer, die ook in ons logo prijkt. Veel andere libelsoorten, met prachtige namen als paardenbijter, platbuik, blauwe breedscheenjuffer en watersnuffel, bevolken met name de hooilanden en de directe omgeving van de poel en van de Dommel.

Kleine vuurvlinder

Oranjetip

Vuurjuffer

Weidebeekjuffer

Weidebeekjuffer

Klik op de foto’s om te vergroten.

Een twintigtal verschillende vlindersoorten is tot nu toe waargenomen in de Dommelbimd. Onder andere verschillende soorten blauwtjes, witjes, zandoogjes en de atalanta. Maar ook de dagpauwoog, citroenvlinder, oranjetip (op de pinksterbloemen) en de fel oranjerood gekleurde kleine vuurvlinder. In 2014 is de argusvlinder nog eenmalig waargenomen. Deze vlinder is inmiddels bijna verdwenen uit de oostelijke helft van Nederland.

Vogels

Er komen veel vogelsoorten voor in de Dommelbimd. Een opvallende verschijning is de ijsvogel, die meestal over de Dommel vliegt maar soms ook gezien wordt in de Dommelbimd.

Op de weilanden wordt in het voorjaar regelmatig een foeragerende ooievaar gezien. Die doet al enkele jaren broedpogingen bij de buren. Bijzonder is ook dat er zowel houtsnippen als watersnippen overwinteren. Die zitten dan verscholen in de natste delen.

Aalscholver

Er zijn verder al vijf verschillende roofvogels gezien in de Dommelbimd. De buizerd en slechtvalk zijn vrijwel altijd in de buurt. Daarnaast is de torenvalk regelmatig gezien en incidenteel ook een boomvalk en een rode wouw. Mede dankzij het naastgelegen park van Stapelen zijn zowel de groene als de grote bonte specht aanwezig.

Verder broeden er tientallen kleinere zangvogeltjes. Daaronder soorten als kleine karekiet, bosrietzanger, boomkruiper, diverse mezen en vinkensoorten. Diverse watervogels bevolken de Dommel. In de kerkuilennestkast die de Vogelwerkgroep in 2015 heeft opgehangen, lagen begin 2018 de eerste braakballen. Het is wachten op het eerste broedsel.

Zoogdieren

De haas is een opvallende verschijning in de Dommelbimd. Landelijk is het bestand hard achteruitgegaan. Toch voelt de haas zich nog steeds thuis in de Dommelbimd. We hebben een speciaal hazenduct, uniek in Nederland, laten maken onder het laarzenpad door. Daarmee hoeft de haas de geur van honden en mensen op het pad niet te kruisen.

In 2017 heeft er tijdelijk een (ontsnapt) damhert in de Dommelbimd rondgelopen.

Diverse muizen en vleermuizen bewonen de Dommelbimd.

Amfibieën

We hebben de amfibieënpoel eind 2014 laten open baggeren. Daarna verschenen daar weer de bruine kikker, groene kikker, gewone pad en kleine watersalamander. Deze hadden zich teruggetrokken in de slootjes in de Dommelbimd.

Bijzondere diersoorten

Een beetje verborgen maar niet minder fraaie soort in de hooilanden is de moerassprinkhaan. Deze sprinkhaan maakt een tikkend geluid en is te herkennen aan zijn rode achterbovenbenen. De moerassprinkhaan is kenmerkend voor heel natte graslanden. Die zijn helaas zeldzaam geworden in ons land.