Toegankelijk via laarzenpad

De Dommelbimd zat zo’n 50 jaar op slot. Een van onze doelen is om mensen meer te laten genieten van de natuur in de Dommelbimd. Daarom hebben we in 2016 een laarzenpad aan laten leggen in de Dommelbimd. Omdat we deze toegankelijkheid niet ten koste wilden laten gaan van de bijzondere natuurwaarden, hebben we het pad aangelegd door het minst kwetsbare deel van het gebied. De kwetsbare hooilanden, de hazen, watersnippen en ijsvogels blijven zo behouden.

Halverwege het laarzenpad is een beleefplek met bankjes en een informatiebord.

We hebben afspraken gemaakt met de naastgelegen eigenaar om het pad, dat nu nog dood loopt, door te trekken over een geplande woningbouwlocatie. Dan gaat het deel uitmaken van het ommetje Blauwhoefseloop.

Incidenteel houden we excursies voor bijvoorbeeld certificaathouders/donateurs, speciale groepen en algemeen publiek.