Uniek natuurgebied

De Dommelbimd bestaat uit laag gelegen natte hooilanden, wat hoger gelegen bloemrijke weilanden, een moerasachtig gebied en een gevarieerde boomopstand op het Paardendijkje langs de Dommel. De natuurwaarden bestaan o.a. uit  bijzondere plantensoorten zoals waterviolier, lange ereprijs en ratelaar, die duiden op ijzerrijk kwelwater. Bovendien is er een gevarieerde vogel- en insectenstand, waaronder de ijsvogel, watersnip, weidebeekjuffer en moerassprinkhaan. In het hele gebied komt kwel voor, een natuurverschijnsel dat in Noord-Brabant sterk bedreigd wordt. Kwelwater legt een lange weg, diep in de bodem af en is daardoor schoon en rijk is aan mineralen en ijzer. Kwelwater zorgt daarmee voor een grote rijkdom aan planten in de natte graslanden en sloten.

Weidebeekjuffer

Lange ereprijs

Waterviolier

Beversporen

Klik op de foto’s om te vergroten.

Natuurnetwerk Brabant

Het beekdal van de Dommel tussen de Belgische grens en ‘s-Hertogenbosch is grotendeels begrensd als Natuurnetwerk Brabant, de voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De Dommelbimd viel daar aanvankelijk buiten. Om de Dommelbimd duurzaam te beschermen heeft de Provincie Noord-Brabant het gebied in 2016 alsnog in het Natuurnetwerk Brabant opgenomen. Daardoor is het natuurgebied op de eerste plaats beter beschermd. Ten tweede biedt het voordelen voor het beheer.

De Dommelbimd vormt, mede door de oppervlakte én de nog aanwezige natuurwaarden, een belangrijke schakel in de verbinding van de natuurgebieden in het Dommeldal, boven- en benedenstrooms van Boxtel.