Beheer

De uitvoering van het beheer en onderhoud doen we zo veel mogelijk met vrijwilligers. Hierdoor blijven de beheerkosten beperkt. Bovendien vergroten we de betrokkenheid van de samenleving bij het natuurgebied. Door een samenwerking aan te gaan met de Natuurwerkgroep Boxtel kunnen wij gebruik maken van de expertise en het materieel van de Natuurwerkgroep. De Beheergroep Dommelbimd is een officiële werkgroep binnen de Natuurwerkgroep geworden. Daardoor groeide het draagvlak voor de Natuurwerkgroep verder.

Maaien met de zeis

Het gebied vergt het nodige maaiwerk, met name in de hooilanden. Daarom hebben we in samenwerking met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer (Brabants Landschap) in 2015 een cursus maaien met de zeis aangeboden. We hebben daardoor zeven gediplomeerde maaiers met de zeis.

Ook machinaal onderhoud

Omdat twee hectare hooilanden maaien met de zeis iets te veel van het goede is, laten we deze vanaf 2014 machinaal maaien en afvoeren. Omdat de hooilanden zo nat zijn, kunnen we meestal niet met de normale maaimachines het gebied in. We moeten dan zogenaamde wetlandtracks inhuren, maaimachines op rupsbanden. Dit is een in verhouding kostbare wijze van beheren.

Natuurcollectief Brabant

De Dommelbimd is door de Provincie opgenomen in het Natuurnetwerk Brabant. Daardoor kunnen we sinds 2016 hiervoor aanspraak maken op een beheervergoeding. We hebben ons daarvoor aangesloten bij het Natuurcollectief Brabant en zijn inmiddels ook een gecertificeerd natuurbeheerder. Daartoe hebben we een beheerplan gemaakt, leggen we jaarlijks verantwoording af voor het verrichte werk en volgt er ook controle.

Onderhoud door vrijwilligers

Met de groep van 10-15 vrijwilligers gaan we in het winter- en zomerseizoen om de drie weken een zaterdagochtend aan de slag. Veiligheid bij de werkzaamheden staat daarbij voorop. Daarnaast maken we er ook een gezellig samenwerken van met koffiepauze in de beheerschuur.

Naast onze vrijwilligersploeg krijgen we ook af en toe de helpende hand van bedrijven en andere organisaties. In de vorm van watches dagje ‘teambuilding’ steunen zij een maatschappelijk doel. Zo is de Rabobank al twee keer aan de slag geweest. Ook de Boxtelse ondernemersvereniging VOC heeft al eens de handen uit de mouwen gestoken.

Lees meer en in detail over het beheer van de Dommelbimd zoals we dat in de verschillende deelgebieden uitvoeren.