Doelen Dommelbimd

We hebben als Stichting Dommelbimd drie doelen geformuleerd:

Aan deze doelen hebben we vanaf 2014 hard gewerkt, samen met veel vrijwilligers.

De bescherming hebben we veilig gesteld door aankoop van het gebied en opname in het Natuurnetwerk Brabant.

De aanwezige waarden hebben we versterkt. Daartoe hebben we onder meer een hoogstamboomgaard aangelegd. Ook is een dichtgegroeide amfibieënpoel open gebaggerd. Daarnaast hebben we vlechtheggen aangelegd en nieuwe bomen geplant op de dijk. Ook is het eeuwenoude beheer van maaien en afvoeren op de laaggelegen hooilanden weer ingevoerd.

Het gebied hebben we toegankelijk gemaakt door aanleg van een laarzenpad (in 2016). Dat is gedaan in het minst kwetsbare deel van de Dommelbimd. In 2018 hebben we daar een educatief natuurbeleefpad aan toegevoegd. Af en toe organiseren we excursies.

We werken aan onze doelen door samen te werken. Dat doen we met maatschappelijke organisaties, verenigingen, scholen, burgers en bedrijven. Daarmee creëren we een groot draagvlak voor het project én het behoud van het gebied.