Vrijwilligers

Zowel het bestuur van de Stichting Dommelbimd als het onderhoud van ons natuurgebied wordt geheel gedragen door vrijwilligers. Om de kosten voor het beheer van de Dommelbimd zo laag mogelijk te houden, wordt dit waar mogelijk door onze vrijwilligers uitgevoerd.
Gemiddeld één keer per 3 weken (m.u.v. het broedseizoen en de zomervakantie) wordt er op zaterdagochtend gewerkt. De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • het maaien en afvoeren van maaisel in de laaggelegen hooilanden
 • het openhouden van de slootjes en de poel
 • het maaien en toegankelijk houden van het laarzenpad, inclusief het blote voeten pad
 • het vlechten en snoeien van de vlechtheggen
 • het snoeien (knotten) van de knotwilgen
 • het snoeien en bemesten van de fruitbomen
 • onderhoud aan de schuilschuur
 • schoonmaken en onderhouden van verschillende nestkasten

Je bent altijd van harte welkom om een kijkje te nemen tijdens de werkzaamheden in de Dommelbimd.
Bent je geïnteresseerd om te helpen, lees dan verder onder “Hoe kun je helpen”.

Vrijwilligers (aanvullend) verzekerd

Een gemeente als Boxtel, maar natuurlijk ook Stichting Dommelbimd, kan niet zonder vrijwilligers. Daarom vindt de gemeente het belangrijk dat u verzekerd bent tijdens uw vrijwilligerswerk. Met de VNG Vrijwilligersverzekering bent u gedekt voor de meest voorkomende schades. De verzekering is aanvullend van aard: in het geval dat uw eigen verzekering de schade niet zou dekken, fungeert de VNG Vrijwilligersverzekering als een vangnet. Wel zo geruststellend, mocht er iets gebeuren.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Boxtel. Hier tref je ook een schadeformulier en adres aan waar het formulier naar toe gestuurd moet worden. Op de website van Centraal Beheer wordt de VNG Vrijwilligersverzekering verder uitgewerkt. Een korte samenvatting van wat er wel (en niet) is verzekerd hebben wij voor u gemaakt en kunt u hier inzien.

Bestuur

Het bestuur heeft de taken onderling verdeeld en is als volgt samengesteld:

 • Sylvia van Gulik: telefoon 0411-682 237, mobiel 06-1587 8069

Hoofdtaak: voorzitter

 • Toine Cooijmans: telefoon 0411-851 734, mobiel 06-1389 0776

Hoofdtaak: secretaris

 • Lex van Moorsel: mobiel 06-1274 1374

Hoofdtaak: penningmeester, PR & communicatie

Voormalig bestuursleden: bedankt

Joost van Liebergen

Het initiatief Dommelbimd is in 2013 gestart door drie buurtbewoners, Sylvia van Gulik, Joost van Liebergen en Toine Cooijmans. Zij vormden de bestuursleden van het eerste uur van de Stichting Dommelbimd. Joost vervulde daarin de taak van penningmeester. Helaas is Joost van Liebergen in de zomer van 2016 overleden. Het bestuur van de Dommelbimd is Joost veel dank verschuldigd voor zijn enthousiasme, zijn humor en zijn relativerende wijsheid.

Ria Nibourg

Eind 2017 is ook, geheel onverwacht, Ria Nibourg overleden. Zij heeft het bestuur van de Dommelbimd vanaf het voorjaar van 2015 geweldig bijgestaan bij allerlei communicatieve en organisatorische klussen. Zo heeft zij o.a. de organisatie van de feestelijke eigendomsoverdracht van de Dommelbimd op zich genomen. Ook het infobord bij de beleefplek en de vormgeving van de folder van het Natuurbeleefpad zijn van haar hand. Ria was enthousiast, vakkundig en heel betrokken bij de Dommelbimd en alle mensen om haar heen.